Управителят на БНБ: България ще приеме еврото през 2023-2024 г.

Ще влезем в еврозоната след изпълнение на маастрихтските критерии и след като постигнем съответната степен на институционална и реална конвергенция, посочи Димитър Радев